Kontakt

S.I."Techniczna"
ul. Słoneczna 15
05-410 Józefów

NIP: 5320100817
REGON: 000455947
KRS: 0000005504

tel./fax (22) 789 31 46

tel. Dz. Handlowy (22) 789 43 73 

e-mail: dh@sitechniczna.pl
www.sitechniczna.pl

 


WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)  przy Spółdzielni Inwalidów ,,Techniczna” w Józefowie

zapraszają do bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach dorosłe osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym oraz znacznym, które są  zameldowane i zamieszkałe na terenie powiatu otwockiego.

  • uczestnicy naszej placówki powinni posiadać aktualne  Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności wydawane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ze wskazaniami do uczestnictwa w terapii zajęciowej.
  • istnieje możliwość dowozu  uczestników do WTZ samochodem służbowym
  • zajęcia odbywają się w dni powszednie
  • w naszym WTZ panuje miła atmosfera, opiekę nad Podopiecznymi sprawuje wykwalifikowana kadra

GŁÓWNE ZADANIE WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ :

Przygotowanie uczestnika poprzez udział w zadaniach z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej do jak najbardziej samodzielnego  funkcjonowania w życiu społecznym oraz podjęcia pracy w zakładzie pracy chronionej, zakładzie aktywności zawodowej lub na otwartym rynku pracy. 

OFERTA PLACÓWKI:

Realizacja przez każdego uczestnika zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej, leczniczej odbywa się w sześciu pracowniach:

*pracownia rehabilitacji i usprawnień fizycznych: zajęcia na  pływalni  w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie - hydroterapia, gimnastyka ogólnorozwojowa oraz indywidualna, udział w wycieczkach, plenerach, imprezach rekreacyjno – sportowych, choreoterapia

*pracownia wzornictwa i rękodzieła artystycznego – stosowanie różnych technik rękodzielniczych, tkanie gobelinów, podstawy szycia ręcznego i maszynowego, korzystanie z wykrojów krawieckich,  robótki ręczne

*pracownia wielobranżowa  -  elementy bukieciarstwa, drobnej biżuterii, papierowej wikliny, tworzenie okolicznościowych dekoracji, zajęcia informatyczne na stanowisku komputerowym z dostępem do Internetu

*pracownia plastyczna- stosowanie różnych technik plastycznych, papieroplastyka, kompozycje z materiałów przekształcalnych, wypalanie w drewnie, uwrażliwianie  na piękno sztuki 

*pracownia zajęć użytecznych  - zajęcia z majsterkowania, nauka obsługi różnych urządzeń, prace stolarskie,  drobne naprawy sprzętu, oprawianie wykonanych w WTZ  prac  rękodzielniczych

*pracownia ,,szkoła życia”  - nabywanie  podstawowych  umiejętności niezbędnych w życiu codziennym, nauka przygotowywania potraw, sprzątania, obsługa sprzętu RTV, AGD, treningi: podtrzymywania umiejętności szkolnych,  ekonomiczny, ćwiczenia pamięci, umiejętności społecznych, asertywności, inne 

 

NASZA OFERTA OBEJMUJE TAKŻE;

- terapię grupową i  indywidualną oraz pomoc psychologiczną  dla uczestników i ich rodzin

 - pomoc socjalną w zakresie samodzielnego funkcjonowania w życiu rodzinnym

- udział w treningu merytorycznego przygotowania uczestnika do podjęcia pracy prowadzonym przez doradcę zawodowego 

 - opiekę pielęgniarską

 

Copyright S.I. Techniczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Redhosting.pl © 2013